• Tell me about that. Apart from that I noticed that many Africans are negative themselves. I see that like complaining about the weather. Sometimes you need it to let off. Happily things, unlike the weather, can be changed. Had many discussion with African about it, and in the end we agree with a positive smile. Life is full shit, but it’s also nice.

  • marja

    Afrikakoorts. Blijkbaar kun je iets dergelijks oplopen. Ga je er aan dood? Nee! Misschien dat je er juist door gaat leven. Afrikakoorts is een brandend verlangen dat zich nesteld in lijf en leden. Net zoiets als een bevlogen argentijnse dans; de koorts neemt bezit van je en verandert je in een diepvoelend van chronische heimwee vervulde door-en-door levenslustig mens. Misschien wel een completer mens, dat ineens de kunst verstaat om tegelijkertijd intens verdrietig en innig verheugd te zijn.